Αναρτήσεις

Τελευταίο Άρθρο

ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ...

Εικόνα
Του Ανδρέα Χριστοφόρου
Όταν λείπει ο Χριστός από την ψυχή μας, αντί Αγάπης, Χαράς Ειρήνης, Πίστεως, Πραότητος, Εγκράτειας, Αγαθοσύνης, είμαστε γεμάτοι με Συναίσθημα, Θλίψη, Ταραχή, Απιστία, Ακράτεια στις επιθυμίες, Κακία.
Όταν λείπει ο Χριστός από το σώμα μας, αντί Θείου Έρωτος και μανίας, είμαστε γεμάτοι από ακόρεστες σαρκικές επιθυμίες.
Αντί Ναός Αγίου Πνεύματος, το σώμα μας γίνεται ναός του πειρασμού, όπου λατρεύεται η σαρκική ακολασία!
Όταν λείπει ο Χριστός από τη διάνοιά μας, αντί να αναμένουμε και να ζούμε σαν παιδιά την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος, απομονωμένοι από τον Θεό, μαρτυρούμε και βασανιζόμαστε από σκέψεις, λογισμούς και φαντασιώσεις.
Όταν λείπει ο Χριστός από την ισχύ, δηλαδή την δύναμη και την ορμή μας, τότε ορμάμε προς την φιλονικία, την φιληδονία και φιλαργυρία και γινόμαστε αιχμάλωτοι των κακών επιθυμιών και παθών μας.
Όταν λείπει ο Χριστός, όλα τα πάθη μας κυριεύουν, γινόμαστε δούλοι της αμαρτίας και ο πειρασμός με εξουσία κυβερνά τη ζωή μας.
Όταν λείπει …

Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Εικόνα
Του Ανδρέα Χριστοφόρου

Όταν ο άνθρωπος Μετανοώντας συνειδητοποιήσει την αδυναμία του να νικήσει τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίας του, τότε συμπονεί και συγχωρεί και τον αμαρτωλό αδελφό του.
Όταν αντιληφθεί Μετανοώντας, ότι ο εχθρός του είναι τα αμαρτωλά πάθη, οι επιθυμίες και επιλογές του, τότε συμπονεί και συγχωρεί τον εχθρό του.
Όταν ο άνθρωπος συμπονεί και συγχωρεί τον αδελφό και τον εχθρό του, τότε ενεργοποιείται μέσα του το Μυστήριο του Βαπτίσματος, του Χρίσματος, της Εξομολόγησης και της Θείας Κοινωνίας και ενώνεται με τον Χριστό.
Τότε αντιλαμβάνεται και ζει το Μυστήριο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως Σώμα Χριστού.
Τότε του αποκαλύπτεται εντός του η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ

Εικόνα
Του Ανδρέα Χριστοφόρου

Ο Διάβολος συμβούλεψε την Εύα και τον Αδάμ να φάνε από τον απαγορευμένο καρπό. Ο Θεός είπε, σας απαγόρευσενα φάτε διότι εάν φάτε θα γίνεται Θεοί σαν αυτόν! Τους πρότεινε ότι η παράβαση της Εντολής θα φέρει την Θέωσή τους, εάν φάνε θα γίνουν Θεοί! Δηλαδή, ότι ο Θεός δεν θέλει να Θεωθούν γι αυτό έβαλε την απαγόρευση. Απο ζήλια ο Θεός έδωσε την Εντολή . Ο Αδάμ και η Εύα πίστεψαν τον Διάβολο, και απίστησανστον Θεό . Ο Αδάμ και η Εύα διάλεξαν να ζήσουνμε το λόγο του διαβόλου αντί με τον Λόγο του Θεού. Ο Θεός, που δημιούργησε τον Αδάμ , την Εύα και την Κτίση , καλά λίαν, καλούσε με την Εντολή μη βρώσης του καρπού να επιλέξουντην ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ τούς καλεσε με εντολή να ΚΕΝΩΘΟΥΝΝΑ ΤΑΠΕΙΝΩΘΟΥΝ!
Τούς καλούσε με την Εντολή ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝΚΑΤΑ ΧΑΡΙΝ ΘΕΟΙ , ζώντας μέσα στον Θεο, ταπεινοίόπως Ταπεινός είναι ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Ο Διάβολος , κάλεσε τον Αδάμ και την Εύα στην ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ,να γίνουνΘεοί , αποξενωμένοιαπο τον Θεό, …

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!

Εικόνα
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!! Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ!
Tου Ανδρέα Χριστοφόρου

Από την Πτώση και μετά, ο Εχθρός μας έγινε ο Θεός Πατέρας μας . . .
και μια ζωή αγωνίζομαι να επιστρέφω στην Αγκαλιά Του . . .
Η επιστροφή αρχίζει με το Βάπτισμα και το Χρίσμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και συνεχίζεται με την τήρηση των Εντολών του Υιού Του . . .
τη Μετάνοια,την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία . . .
όπου, ενωνόμενος με τον Χριστό, γίνομαι Υιός κατά Χάριν και ενώνομαι με Αυτόν που μια ζωή το Ανθρώπινο Γένος αγνοεί, διότι:
Τον μισεί οντολογικά, κληρονομικά από Πτώσεως Αδάμ, τον Ουράνιο Πατέρα μου!
Όλη η προσευχή η Πνευματική πορεία και Λειτουργική Ζωή γι` Αυτόν και προς Αυτόν γίνεται, δια του Υιού, εν Πνεύματι Αγίω.
Εάν δεν ενωθώ με τον Πατέρα μου στην Προσευχή, διότι είμαι Βαπτισμένος και Χρισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός, ούτε στη Θεία Λειτουργία ενώνομαι!
Με διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο:
«…

Οι δύο Ναοί του Αγίου Πνεύματος

Εικόνα
Του Ανδρέα Χριστοφόρου

Ο πρώτος Ναός του Αγίου Πνεύματος στον Βαπτισμένο και Χρισμένο Ορθόδοξο Χριστιανό, είναι η Καρδία.

«Ούκ οίδατε ότι Ναός του Αγίου Πνεύματος εστέ;» Λέει ο Χριστός!

Στην Καρδία γίνεται η τήρηση των Εντολών του Θεού, το Μυστήριο της Μετανοίας, η Άφεση Αμαρτιών, η Αποκάλυψη της Παρουσίας του Χριστού και δια του Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, του Ουρανίου Πατρός.

Στην Καρδία γίνεται η πρόταση της Αμαρτίας ως επιθυμίας εκεί γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της επιθυμίας , εκεί γίνεται το Μυστήριο της Μετανοίας, η Συγχώρεση του πλησίον και του εχθρού, εκεί ο Άνθρωπος γεύεται τον Χριστό - γεύσασθε και οίδατε ότι χρηστός ο Κύριος- και τον διάβολο- εκ της καρδίας εκπορεύεται πάσα κακία.

Στην Καρδία πρώτα λατρεύεται ο Θεός: «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν Πνεύματι και Αληθεία δεί προσκυνείν»

Στην Καρδία λατρεύεται πρώτα ο Θεός αφού Μετανοεί για τις Αμαρτιες προς τον πλησίον και συγχωρεί, ο Άνθρωπος.

Η Καρδία είναι Πρώτος Ναός του Θεού.
Γι αυτό αφού Μετανοεί και συγ…