Τελευταίο Άρθρο

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ...

Εικόνα
Του Ανδρέα Χριστοφόρου
ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ...
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό και δεν αγαπά τις Εντολές του....
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό και δεν ποθεί να τις φυλάει βαθειά στην καρδιά του...
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό και δεν Μετανοεί με συντριβή καρδίας συγκρίνοντας τη Ζωή των Εντολών με τη ζωή του....
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό ξυπνά και Τον ποθεί.
Ψάχνει πρώτα το Ευαγγέλιο και διαβάζοντας, νιώθει την Αγάπη Τους στους Λόγους Του!
Χωρίς την αίσθηση της Αγάπης Του από το Ευαγγέλιο Του, όλα είναι ψυχρά και παγωμένα!
Η Μετάνοια η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία η Λειτουργική ζωή, όλη η Εκκλησία και όλη η Ζωή μας έχουν πρακτικά καθημερινή αρχή το Ευαγγέλιο!
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό ανοίγει πρωί το Ευαγγέλιο....
Ανδρέας Χριστοφόρου Ζωγράφου 21/4/20 Τρίτη Διακαινησίμου ώρα 09:20

Το Μυστήριο της Εκκλησίας μετά την Ανάληψη και την ΠεντηκοστήΤου Ανδρέα Χριστοφόρου

Μετά την Ανάληψη του Χριστού η Ανθρώπινη Φύση στο Πρόσωπο Tου, κατοίκησε στην Αγία Τριάδα, χωρίς να συγχέεται ως Φύση με τη Θεία Φύση (ασυγχύτως) χωρίς να χάνει την ακεραιότητα της (αδιαιρέτως), χωρίς να χάνει τον τρόπο λειτουργίας της (ατρέπτως)!

Η Ανθρώπινη Φύση ενωμένη ασυγχύτως, ατρέπτως και αδιαιρέτως με την Θεία  Φύση Του Χριστού, έρχεται για πρώτη φορά και κάθεται δεξιά του Θεού Πατέρα εκεί που πάντοτε κάθεται ως Θεός.

Ο Χριστός, ως Άνθρωπος, έρχεται για πρώτη φορά και κάθεται εκεί που πάντοτε κάθεται ως Θεός.

Η Ανθρώπινη Φύση από την Ανάληψη και μετά, ζει μέσα στην Αγία Τριάδα, διότι ο Χριστός στην Αγία Τριάδα ζει μετά την Ανάληψη, όχι μόνο ως Θεός, όπως ήταν πριν  την Ανάληψη, αλλά ως Θεάνθρωπος.

Με την Ανάληψη και την εκ δεξιών Καθέδρα, η Ανθρώπινη Φύση ζει μέσα στην Αγία Τριάδα και η Αγία Τριάδα ζει μέσα στην Ανθρώπινη Φύση.

Εκ δεξιών Καθέδρα, σημαίνει ότι ο Χριστός κάθεται ως Βασιλέας σε Έδρα (θρόνο) δεξιά από τον Θεό Πατέρα Του.

Γι αυτό η Ανθρώπινη Φύση γενόμενη Κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος, γίνεται Ναός της Αγίας Τριάδος , στο Πρόσωπο του Χριστού, γίνεται δεκτική του πληρώματος της Ζωής του Αγίου Πνεύματος και ο Πατήρ εκπορεύει διά του Χριστού το Άγιο Πνεύμα στους Αγίους Αποστόλους στο Υπερώον.

Στο Πρόσωπο του Χριστού γίνεται η ενότητα Θείας και Ανθρώπινης Φύσης, δια του Χριστού ενώνεται η Αγία Τριάδα με τον Άνθρωπο και ο Άνθρωπος ενώνεται με την Αγία Τριάδα!

Αυτά ο Χριστός τα προλέγει στο Ευαγγέλιο λέγοντας στους Μαθητές,
«Αυτός είναι που με αγαπά, αυτός που τηρεί τις Εντολές μου, σε αυτόν θα έλθω με τον Πατέρα μου και θα ποιήσω Μονήν, θα μείνω μόνιμα!»

Πλήρης η Ανθρώπινη Φύση με τη Ζωή της Αγίας Τριάδος στο Πρόσωπο του Χριστού με την Ανάληψη και την εκ δεξιών Καθέδρα (κάθισε στα δεξιά του Πατέρα ο Χριστός μετά την Ανάληψη)!

Ο Πατήρ ευδοκεί μετά την Πληρότητα της Ζωής της Αγίας Τριάδος στην Ανθρώπινη Φύση στο πρόσωπο του Χριστού να εκπορεύσει αυτή τη Ζωή, που είναι το Άγιο Πνεύμα, δια του Χριστού (μέσω πάντα του Χριστού) στους Αγίους Αποστόλους που το αναμένουν στο Υπερώον και Άγιοι Απόστολοι με τον Λόγο τους το προσφέρουν στον Κόσμο, κατακλύζεται ο Κόσμος με την Ζωή της Αγίας Τριάδος και ιδρύεται η Εκκλησία.

Αυτή η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα διά του Υιού στους Αγίους Αποστόλους και δια αυτών στον Κόσμο, είναι η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, η οποία συνέβη πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση!

Ιδρύεται η Εκκλησία, διότι οι Άγιοι Απόστολοι γίνονται φορείς της Αρχιερωσύνης του Χριστού!

Ο Χριστός ως Θεάνθρωπος μετά την εκ δεξιών του Πατρός Καθέδρα γίνεται ο Αρχιερέας της  Εκκλησίας, που είναι  το Σώμα Του και με την Πεντηκοστή διά των Αγίων Αποστόλων πού γίνονται μετά την έλευση του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή, Αρχιερείς που μπορούν με τη σειρά τους με την αφή της δεξιάς χειρός τους να μεταδίδουν την Χάρη της Αρχιερωσύνης στους Επισκόπους, και οι Επίσκοποι στους Ιερείς, και οι Ιερείς με τα Μυστήρια της Βαπτίσεως, του Χρίσματος, της Μετανοίας, της Εξομολογήσεως, της Θείας Κοινωνίας και του Ευχελαίου στο Λαό και ιδρύεται έτσι η Εκκλησία!

Η Εκκλησία είναι το Σώμα του Χριστού και έχει ως Κεφαλή τον Χριστό και ο Χριστός ευρισκόμενος ως Θεάνθρωπος μετά την Ανάληψη στην Αγία Τριάδα, κάνει Αιωνίως την Ανθρώπινη Φύση δεκτική της Ζωής της Αγίας Τριάδος.

Μετά την Μέλλουσα Κρίση, αφού το Σώμα μας θα Αναστηθεί, όσοι έζησαν στην Εκκλησία και στις Εντολές του Χριστού με επίκεντρο την Ευσπλαχνία στον ελάχιστο αδελφό θα κληθούν να ζουν στην Αιώνια Βασιλεία των Ουρανών, ενώ όσοι δεν είχαν Ευσπλαχνία στον ελάχιστο αδελφό θα πορευτούν στην Αιώνιο Κόλαση, διότι ελεύθερα επέλεξαν όχι την Αγάπη αλλά τον Εγωκεντρισμό που διάλεξε και ο διάβολος και άγγελοι του.

Όντας Βαπτισμένοι μέσα στην Ορθόδοξοι Εκκλησία, ενώ όλα αυτά μας προσφέρθηκαν εντός μας, για να τα ενεργοποιήσουμε,  πρέπει να έχουμε
Πρώτα,
Συνείδηση θεμελιωμένη στις Εντολές του Χριστού που ως απόδειξη αυτής της επιλογής μας θα είναι η ενεργός επιμελημένη Μετάνοια.

Ύστερα,
Ενεργό συμμετοχή στα Μυστήρια της Εξομολογήσεως και Θείας Κοινωνίας.
Προσηλωμένοι στην Ζωή της Παναγίας και τη Διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας ανά τους Αιώνες πράγμα που λέγεται Ιερά Παράδοση.
Ιερά Παράδοση, διότι μας παραδίνεται έμπρακτα ο Αγιασμός της Παναγίας και των Αγίων μας.
Συμμετέχουμε στις Ακολουθίες, διαβάζουμε το Ψαλτήρι και τους βίους των Αγίων.
Ζώντας μέσα στην Εκκλησία καθαριζόμαστε  με την Άφεση των Αμαρτιών που προσφέρεται και γίνεται αισθητή καθημερινότητα σε όσους  Μετανοούν.
Καθαριζόμενοι, ενωνόμαστε με τη Θεία Κοινωνία με τον Χριστό και Θεωνόμαστε διότι ο Χριστός εν Αγίω Πνεύματι, μας ενώνει με τον Θεό Πατέρα μας!

Η Σημερινή Ημέρα της Αναλήψεως είναι  η ημέρα της ΘΕΩΣΗΣ του ΑΝΘΡΩΠΟΥ διότι σήμερα η Ανθρώπινη Φύση βρέθηκε στην Αγία Τριάδα και δέχτηκε το Πλήρωμα της Ζωής της Αγίας Τριάδος.

Η Σάρκωση, η Σταύρωση και η Ανάσταση της Ανθρώπινης Φύσης στο Πρόσωπο του Χριστού ήταν οι απαραίτητες προηγούμενες διαδικασίες για να ετοιμαστεί η Ανθρώπινη Φύση στο Πρόσωπο του Χριστού να καθίσει εκεί που κάθεται η Θεία Φύση του Χριστού.
Αυτή καθαυτή η εκ δεξιών Καθέδρα της Ανθρώπινης Φύσης του Χριστού εκ δεξιών του Πατρός την ΘΕΩΣΕ και την ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ γι αυτό ακολουθεί η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ δηλαδή η εκπόρευση ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΣΗΣ στους Αγίους Αποστόλους και δι αυτών σε όλη την Οικουμένη και η ίδρυση της Εκκλησίας!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πώς μπορώ να ευχαριστήσω τον Χριστό;

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;