Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2019

Τελευταίο Άρθρο

ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ...

Εικόνα
Του Ανδρέα Χριστοφόρου
Όταν λείπει ο Χριστός από την ψυχή μας, αντί Αγάπης, Χαράς Ειρήνης, Πίστεως, Πραότητος, Εγκράτειας, Αγαθοσύνης, είμαστε γεμάτοι με Συναίσθημα, Θλίψη, Ταραχή, Απιστία, Ακράτεια στις επιθυμίες, Κακία.
Όταν λείπει ο Χριστός από το σώμα μας, αντί Θείου Έρωτος και μανίας, είμαστε γεμάτοι από ακόρεστες σαρκικές επιθυμίες.
Αντί Ναός Αγίου Πνεύματος, το σώμα μας γίνεται ναός του πειρασμού, όπου λατρεύεται η σαρκική ακολασία!
Όταν λείπει ο Χριστός από τη διάνοιά μας, αντί να αναμένουμε και να ζούμε σαν παιδιά την πληροφορία του Αγίου Πνεύματος, απομονωμένοι από τον Θεό, μαρτυρούμε και βασανιζόμαστε από σκέψεις, λογισμούς και φαντασιώσεις.
Όταν λείπει ο Χριστός από την ισχύ, δηλαδή την δύναμη και την ορμή μας, τότε ορμάμε προς την φιλονικία, την φιληδονία και φιλαργυρία και γινόμαστε αιχμάλωτοι των κακών επιθυμιών και παθών μας.
Όταν λείπει ο Χριστός, όλα τα πάθη μας κυριεύουν, γινόμαστε δούλοι της αμαρτίας και ο πειρασμός με εξουσία κυβερνά τη ζωή μας.
Όταν λείπει …

ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ ΑΝΘΡΩΠΟ

Εικόνα
Του Ανδρέα Χριστοφόρου
Όταν ήμουν μικρός διάβασα περιστατικά από τον βίο του Διογένη του Αθηναίου του Φιλόσοφου.
Ζούσε κάτω από την Ακρόπολη με ακτημοσύνη λιτότητα απλότητα σε όλα.
Εντυπώθηκαν μέσα μου:
Πρώτα η απάντηση του στον Μέγα Αλέξανδρο όταν στάθηκε μπροστά του εκεί που καθόταν κατάχαμα στον ήλιο και τον ρώτησε: Τί θέλεις να σου χαρίσω; Μην μου στερείς εκείνο που δεν μπορείς να μου χαρίσεις! του απάντησε. Εννοώντας τον ήλιο! Ο Αλέξανδρος του έκοβε τον ήλιο και τον σκίαζε.
Εντυπώθηκε μέσα μου η ελευθερία του Διογένη απέναντι στον νεαρό Βασιλιά αλλά και από κάθε επιθυμία ώστε ενώ ήταν ηθελημένα πάμπτωχος αρκούνταν στα ωφέλιμα και αναγκαία.
Ένιωσα και ζήλεψα μέσα μου αυτή την ελευθερία του αλλά όταν παρακάτω διάβασα ότι είχε μόνο ένα κιούπι για να κοιμάται και ένα πήλινο ποτήρι ώσπου μια μέρα είδε ένα μικρό παιδί να πίνει νερό με τη χούφτα του, το πέταξε το ποτήρι και είπε, δεν το έχω πια ούτε αυτό ανάγκη, είπα καρδιακά μέσα μου: Θεέ μου και εγώ έτσι θέλω να γίνω…

Τα Πάθη μας δεν φεύγουν όταν δεν τα θέλουμε αλλά όταν Μετανοούμε

Εικόνα
Του Ανδρέα Χριστοφόρου 
Το χαρακτηριστικό του Μυστηρίου της Μετανοίας είναι το πένθος. Το πένθος συνήθως το έχουμε όταν χάσουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο. Αυτό το πένθος πρέπει να έχουμε στην Μετάνοια διότι με την αμαρτία και τα πάθη μας (που είναι η συσσωρευμένη και αυτενεργούμενη αμαρτία υποκινούμενη από τους δαίμονες) χάνουμε τον Εαυτό μας πρώτα, τον Χριστό και τον πλησίον.
Γι αυτό ο Δαυίδ γεμάτος Πνεύμα Άγιο λέει: ΚΑΡΔΙΑΝ ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΠΕΙΝΩΜΕΝΗ Ο ΘΕΟΣ ΟΥΚ ΕΞΟΥΔΕΝΩΣΕΙ.
Η συντριβή της καρδιάς είναι το επίκεντρο του πένθους.
Γι αυτό ο Χριστός λέει στους Μακαρισμούς: "ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΕΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΘΗΣΟΝΤΑΙ (θα γεμίσουν από τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα)". 
Στον αγώνα να θεραπευτούμε , από τις αμαρτίες και τα πάθη μας μόλις τα συνειδητοποιήσουμε , αντί να Μετανοούμε με πένθος και θρήνο ώστε άμεσα να γευόμαστε την πραότητα και να κληρονομούμε την Αιώνιο Ζωή σύμφωνα με τον επόμενο Μακαρισμό , ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΠΡΑΕΙΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΟΥΣΙ ΤΗΝ ΓΗ, αποφασίζουμε ότι δ…