Τελευταίο Άρθρο

ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ...

Εικόνα
Του Ανδρέα Χριστοφόρου
ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ...
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό και δεν αγαπά τις Εντολές του....
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό και δεν ποθεί να τις φυλάει βαθειά στην καρδιά του...
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό και δεν Μετανοεί με συντριβή καρδίας συγκρίνοντας τη Ζωή των Εντολών με τη ζωή του....
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό ξυπνά και Τον ποθεί.
Ψάχνει πρώτα το Ευαγγέλιο και διαβάζοντας, νιώθει την Αγάπη Τους στους Λόγους Του!
Χωρίς την αίσθηση της Αγάπης Του από το Ευαγγέλιο Του, όλα είναι ψυχρά και παγωμένα!
Η Μετάνοια η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία η Λειτουργική ζωή, όλη η Εκκλησία και όλη η Ζωή μας έχουν πρακτικά καθημερινή αρχή το Ευαγγέλιο!
Εάν κάποιος αγαπά τον Χριστό ανοίγει πρωί το Ευαγγέλιο....
Ανδρέας Χριστοφόρου Ζωγράφου 21/4/20 Τρίτη Διακαινησίμου ώρα 09:20

Οι δύο Ναοί του Αγίου Πνεύματος


Του Ανδρέα Χριστοφόρου

Ο πρώτος Ναός του Αγίου Πνεύματος στον Βαπτισμένο και Χρισμένο Ορθόδοξο Χριστιανό, είναι η Καρδία.

«Ούκ οίδατε ότι Ναός του Αγίου Πνεύματος εστέ;» Λέει ο Χριστός!

Στην Καρδία γίνεται η τήρηση των Εντολών του Θεού, το Μυστήριο της Μετανοίας, η Άφεση Αμαρτιών, η Αποκάλυψη της Παρουσίας του Χριστού και δια του Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, του Ουρανίου Πατρός.

Στην Καρδία γίνεται η πρόταση της Αμαρτίας ως επιθυμίας εκεί γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της επιθυμίας , εκεί γίνεται το Μυστήριο της Μετανοίας, η Συγχώρεση του πλησίον και του εχθρού, εκεί ο Άνθρωπος γεύεται τον Χριστό - γεύσασθε και οίδατε ότι χρηστός ο Κύριος- και τον διάβολο- εκ της καρδίας εκπορεύεται πάσα κακία.

Στην Καρδία πρώτα λατρεύεται ο Θεός: «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν Πνεύματι και Αληθεία δεί προσκυνείν»

Στην Καρδία λατρεύεται πρώτα ο Θεός αφού Μετανοεί για τις Αμαρτιες προς τον πλησίον και συγχωρεί, ο Άνθρωπος.

Η Καρδία είναι Πρώτος Ναός του Θεού.
Γι αυτό αφού Μετανοεί και συγχωρεί λέγοντας «και άφες  ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών» , γεύεται πρώτα την Άφεση των Αμαρτιών του απο τον Χριστό και ύστερα η μυστική καρδιακή Παρουσία του Χριστού γίνετα Λατρεία στην Καρδία του Χριστού με τα λόγια:
"Ότι Σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η ΔΟΞΑ, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος!"

Με το Πάτερ ημών σαν μυστική Ζωή μας, λατρεύεται ο Θεός καρδιακά και γίνεται η Καρδία ο Πρώτος Ναός του Αγίου Πνεύματος.

Ο Δεύτερος Ναός του Θεού είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία που ιδρύθηκε μετά την Πεντηκοστή.

Η Λατρεία του Θεού γίνεται πρώτα στον Πρώτο Ναό, την Καρδία με την Τήρηση των Εντολών του Χριστού, το Μυστήριο της Μετανοίας και Άφεσης Αμαρτιών με μυστική καρδιακή προσευχή:

«Θυσία τω Θεώ Πνεύμα  συντετριμμένον, Καρδίαν συντετριμμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει»
Ακολουθεί η Λατρεία του Θεού στον ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΑΟ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, με την Εξομολόγηση τη Θεία Κοινωνία τη Θεία Λειτουργία κσι τα άλλα Μυστήρια.

Χωρίς Βάπτισμα και Χρίσμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία κανένας Ναός του Θεού υπάρχει.
Πρώτα γίνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία το Βάπτισμα και το Χρίσμα και γίνεται  πρώτα η Καρδία, ο Πρώτος Ναός του Αγίου Πνεύματος

Χωρίς την Καρδία ως Πρώτο Ναό δεν εισερχόμαστε στο Δεύτερο Ναό.

Χωρίς τη Λατρεία του Θεού στο Δεύτερο Ναό, την Ορθόδοξη Εκκλησία , χάνεται ο Πρώτος Ναός ,δεν σώζεται ο Άνθρωπος. .

Η Κάθαρση και ο Αγιασμός γίνεται καθημερινά πρώτα στον Ναό της Καρδίας με την εγρήγορση στις Εντολές του Θεού την Μετάνοια και την Άφεση των Αμαρτιών, τη Νηστεία και ύστερα στην Εκκλησία με την Εξομολόγηση της Συγχωρετική Ευχή απο τον Ιερέα και την Λατρεία και Θεία Κοινωνία στη Θεία Λειτουργία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Πώς μπορώ να ευχαριστήσω τον Χριστό;

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ;